15/03/08

 

דף הבית
קישורים מועדפים
שנה א
שנה ב
שנה ג
שיעורי בחירה

 

המסמכים באתר לא מושלמים ולכן אין להשתמש בהם בלעדית ללמידה.

קורסים בדף זה: שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר איכותניות, סטטיסטיקה ממוחשבתאתר הסטודנטים לתקשורת

דף קשר של שנה ב'

שיטות מחקר כמותיות

אתר הקורס   סילבוס  

סיכום ההרצאות

מחברת סיכומי שיעור   מחברת התרגולים  

סיכום המאמרים

שיעור 1: סינגלטרי - The logic and method of social science  

שיעור 3: באסל וגרינברג - ריאליזם טלוויזיוני  

שיעור 4: פינק - reliable and valid survey instruments

שיעור 6: פינק - sound survey design and sampling

שיעור 7: סינגלטרי - the experimental method  

             בושמן ובונאצ'י - מצגת 7 באתר הקורס מסכמת את המאמר בקצרה.

שיעור 8: פינק - what is a survey

שיעור 9: ניודורף 9-25  

             ניודורף 47-52  

             מחקר על אלימות בטלוויזיה  

שיעור 10: ניתוח רשתות

שיעור 11: רוג'רס ופארייס - analysis of ralational communication in dyads

שיעור 12: רובין - כתיבת מחקר כמותי  

  • תודה ללירז, ערן, חדווה, עדי, בועז, ענת, גיל ונעמה על הסיכומים המצוינים.

מבחנים

מועד א' - 1998 (מבחן + פיתרון)   מועד א' - 1998 (ללא פתרון)

עבודות לדוגמה

הגדרות אופרציונליות ונומינליות - עבודה מס' 1

שאלה והשערת מחקר - עבודה מס' 2   עבודה 2 נוספת לדוגמה

שאלת מחקר מורחבת - עבודה מס' 3

הכל ביחד - עבודה מס' 4   עבודה מס' 4 - נוספת

 

שיטות מחקר איכותניות

אתר הקורס

סיכומי הרצאות

שיעור 1   שיעור 2   שיעור 3   שיעור 4   שיעור 5   שיעור 6   שיעור 7   שיעור 8   שיעור 9  

שיעור 10   שיעור 11   שיעור 12   שיעור 13   שיעור 14   שיעור 15

סיכומי מאמרים

שקדי - פרק 1 - מילים המנסות לגעת   גירץ - תיאור גדוש  

שקדי - פרק 3 - עקרונות איסוף הנתונים   liebow - tell them who I am  

meyerhoff - number our days   מילות מפתח - כתריאל   סגנון דיבור - כתריאל  

סיפור חיים של חיילים משוחררים - לומסקי פדר   וואלה צ'אט - בלייס  

הסיפור שאינו נסגר - טננבוים   up the anthropologist - nadar  

אתיקה של המחקר האיכותני - צבר ודושניק   האוטופיה הרומנטית - אילוז  

מסורות וזרמים במחקר האיכותני   קרב התרנגולים הבאלינזי - גירץ  

שקדי - פרק 5 - עקרונות ניתוח הנתונים   לקראת תיאוריית תרבות פרשנית - גירץ  

תיאוריה המעוגנת בשדה - גיבתון   דפוסי מעורבות בתוכניות טלוויזיה - אליהוא וכץ

עבודות לדוגמה

תרגיל 1 - שאלת מחקר

תרגיל 2 - תשתית תיאורטית

תרגיל 3 - תשתית תיאורטית - מורחב

תרגיל 4 - מתודולוגיה

תרגיל 5 - מחקר מסכם

 

סטטיסטיקה ממוחשבת

אתר הקורס

שיעור 1   שיעור 2   שיעור 3   שיעור 4   שיעור 5   שיעור 6   שיעור 7   שיעור 8   שיעור 9  

שיעור 10   שיעור 11  

פתרון מבחן לדוגמה

תרגולים

תרגול 18.5   תרגול 25.5   תרגול 1.6

מבחנים

מבחן משנת 1998   טבלת סולמות מדידה

דף הבית | קישורים מועדפים | שנה א | שנה ב | שנה ג | שיעורי בחירה

אתר זה עודכן לאחרונה 15/03/08